Bài tập 73 trang 38 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 73 tr 38 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Trong hai câu sau đây, câu nào đúng ?

Câu thứ nhất: Để nhân hai phân số cùng mẫu, ta nhân hai tử với nhau và giữ nguyên mẫu.

Câu thứ hai: Tích của hai phân số bất kì là một phân số có tử là tích của hai tử và mẫu là tích của hai mẫu.

Hướng dẫn giải chi tiết

 Câu thứ hai đúng.

Câu thứ hai : Tích của hai phân số bất kì là một phân số có tử là tích của hai tử và mẫu là tích của hai mẫu.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 73 trang 38 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 73 trang 38 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Giá trị nào dưới đây của x thỏa mãn \(x:\frac{5}{8} = \frac{{ - 14}}{{35}}.\frac{{15}}{{ - 42}}\)

  • A. \(\frac{5}{{56}}\)
  • B. \(\frac{-5}{{56}}\)
  • C. \(\frac{5}{{58}}\)
  • D. \(\frac{-5}{{28}}\)

Được đề xuất cho bạn