Bài tập 74 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 74 tr 39 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Điền các số thích hợp vào bảng sau:

Hướng dẫn giải chi tiết

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 74 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 74 trang 39 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Giá trị của biểu thức \(\frac{3}{7}.\frac{8}{{11}} + \frac{3}{7}.\frac{5}{{11}} - \frac{3}{7}.\frac{2}{{11}}\) là:

   

  • A. \(\frac{3}{7}\)
  • B. \(\frac{-3}{7}\)
  • C. \(\frac{45}{7}\)
  • D. \(\frac{-45}{77}\)
 • Xuan Xuan
  Bài 91 (Sách bài tập - tập 2 - trang 27)

  Áp dụng các tính chất của phép nhân phân số để tính nhanh :

  \(M=\dfrac{8}{3}.\dfrac{2}{5}.\dfrac{3}{8}.10.\dfrac{19}{92}\)

  \(N=\dfrac{5}{7}.\dfrac{5}{11}+\dfrac{5}{7}.\dfrac{2}{11}-\dfrac{5}{7}.\dfrac{14}{11}\)

  \(Q=\left(\dfrac{1}{99}+\dfrac{12}{999}-\dfrac{123}{9999}\right).\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{6}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín
  Bài 90 (Sách bài tập - tập 2 - trang 27)

  Tính nhanh giá trị các biểu thức sau :

  \(A=\dfrac{6}{7}+\dfrac{1}{7}.\dfrac{2}{7}+\dfrac{1}{7}.\dfrac{5}{7}\)                      \(B=\dfrac{4}{9}.\dfrac{13}{3}-\dfrac{4}{3}.\dfrac{40}{9}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lương Thị Kiều Linh

  a) 1+ 9/45 + 9/105+ 9/189+ ...  9/29997

  b) A=3/1.2 -5/2.3 + 7/3.4 .... 201/100.101

  ai Biết chỉ giùm mình nha, chỉ 1 bài cũng dduocj, 2 bài càng tốt, thanhks nhìu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn