Bài tập 74 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 74 tr 39 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Điền các số thích hợp vào bảng sau:

Hướng dẫn giải chi tiết

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 74 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi
  Bài 95* (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

  Tính nhanh :

  \(M=\dfrac{2}{3.5}+\dfrac{2}{5.7}+\dfrac{2}{7.9}+....+\dfrac{2}{97.99}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh
  Bài 94 (Sách bài tập - tập 2 - trang 27)

  Tính giá trị các biểu thức :

  \(A=\dfrac{1^2}{1.2}.\dfrac{2^2}{2.3}.\dfrac{3^2}{3.4}.\dfrac{4^2}{4.5}\)                          \(B=\dfrac{2^2}{1.3}.\dfrac{3^2}{2.4}.\dfrac{4^2}{3.5}.\dfrac{5^2}{4.6}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí
  Bài 93 (Sách bài tập - tập 2 - trang 27)

  Khi giặt, vải bị co đi \(\dfrac{1}{16}\) theo chiều dài và \(\dfrac{1}{18}\) theo chiều rộng. Hỏi cần phải mua bao nhiêu mét vải khổ 80cm để sau khi giặt có \(17m^2\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc
  Bài 92 (Sách bài tập - tập 2 - trang 27)

  Lúc 6 giò 50 phút, bạn Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc 7 giờ 10 phút, bạn Nam đi xe đạp từ B đến A với vận tốc 12km/h. Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan
  Bài 91 (Sách bài tập - tập 2 - trang 27)

  Áp dụng các tính chất của phép nhân phân số để tính nhanh :

  \(M=\dfrac{8}{3}.\dfrac{2}{5}.\dfrac{3}{8}.10.\dfrac{19}{92}\)

  \(N=\dfrac{5}{7}.\dfrac{5}{11}+\dfrac{5}{7}.\dfrac{2}{11}-\dfrac{5}{7}.\dfrac{14}{11}\)

  \(Q=\left(\dfrac{1}{99}+\dfrac{12}{999}-\dfrac{123}{9999}\right).\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{6}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín
  Bài 90 (Sách bài tập - tập 2 - trang 27)

  Tính nhanh giá trị các biểu thức sau :

  \(A=\dfrac{6}{7}+\dfrac{1}{7}.\dfrac{2}{7}+\dfrac{1}{7}.\dfrac{5}{7}\)                      \(B=\dfrac{4}{9}.\dfrac{13}{3}-\dfrac{4}{3}.\dfrac{40}{9}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Một lớp học có 45 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Biết số học sinh Trung Bình chiếm \(\dfrac{2}{9}\) số học sinh cả lớp và 75% số học sinh Khá là 12 em. Tìm số học sinh Giỏi của lớp?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời