ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 81 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 81 tr 41 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tính diện tích và chu vi một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 1/4km và chiều rộng 1/8km

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chu vi khu đất hình chữ nhật là:

\(\left( {{1 \over 4} + {1 \over 8}} \right) \times 2 = {3 \over 4}\) (km)

Diện tích khu đất hình chữ nhật là:

\({1 \over 4} \times {1 \over 8} = {1 \over {32}}\) (km2)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 81 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Tấn Vũ
  Bài 11.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

  Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức minh họa tính chất kết hợp của phép nhân phân số đó là :

  (A) \(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{5}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{5}\)                                   (B) \(\left(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{5}\right).\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{3}.\left(\dfrac{1}{5}.\dfrac{1}{2}\right)\)

  (C) \(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{3}.\left(\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{2}\right)\)                 (D) \(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{5}.\dfrac{1}{2}=\left(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{5}\right).\left(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{2}\right)\)

  Hãy chọn đáp án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hi hi
  Bài 95* (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

  Tính nhanh :

  \(M=\dfrac{2}{3.5}+\dfrac{2}{5.7}+\dfrac{2}{7.9}+....+\dfrac{2}{97.99}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh
  Bài 94 (Sách bài tập - tập 2 - trang 27)

  Tính giá trị các biểu thức :

  \(A=\dfrac{1^2}{1.2}.\dfrac{2^2}{2.3}.\dfrac{3^2}{3.4}.\dfrac{4^2}{4.5}\)                          \(B=\dfrac{2^2}{1.3}.\dfrac{3^2}{2.4}.\dfrac{4^2}{3.5}.\dfrac{5^2}{4.6}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí
  Bài 93 (Sách bài tập - tập 2 - trang 27)

  Khi giặt, vải bị co đi \(\dfrac{1}{16}\) theo chiều dài và \(\dfrac{1}{18}\) theo chiều rộng. Hỏi cần phải mua bao nhiêu mét vải khổ 80cm để sau khi giặt có \(17m^2\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1