YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11.5 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 11.5 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Tính tích \(A = \frac{3}{4}.\frac{8}{9}.\frac{{15}}{{16}}...\frac{{899}}{{900}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
A = \frac{3}{4}.\frac{8}{9}.\frac{{15}}{{16}}...\frac{{899}}{{900}}\\
 = \frac{{1.3}}{{2.2}}.\frac{{2.4}}{{3.3}}.\frac{{3.5}}{{4.4}}...\frac{{29.31}}{{30.30}}\\
 = \frac{{1.2.3...29}}{{2.3.4...30}}.\frac{{3.4.5...31}}{{2.3.4...30}}\\
 = \frac{1}{{30}}.\frac{{31}}{2} = \frac{{31}}{{60}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.5 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON