ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 79 trang 40 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 79 tr 40 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Em hãy tính các tích sau rồi viết chữ tương ứng với đáp số đúng vào các ô trống. Khi đó em sẽ biết được tên của một nhà toán học Việt Nam nổi tiếng ở thế kỉ XV.

T. \({{ - 2} \over 3}.{{ - 3} \over 4}\) U. \({6 \over 7}.1\)

E. \({{16} \over {17}}.{{ - 17} \over {32}}\) H. \({{13} \over {19}}.{{ - 19} \over {13}}\)

G. \({{15} \over {49}}.{{ - 84} \over {35}}\) O. \({1 \over 2}.{3 \over 4}.{{ - 8} \over 9}\)

N. \({{ - 5} \over {16}}.{{ - 18} \over 5}\) I.\({6 \over {11}}.{{ - 1} \over 7}.0.{3 \over {29}}\)

V. \({7 \over 6}.{{36} \over {14}}\) L. \({3 \over { - 5}}.{1 \over 3}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

T. \({{ - 2} \over 3}.{{ - 3} \over 4}\) = \({1 \over 2}\) U. \({6 \over 7}.1\) = \({6 \over 7}\)

E. \({{16} \over {17}}.{{ - 17} \over {32}}\) = \(- {1 \over 2}\) H. \({{13} \over {19}}.{{ - 19} \over {13}}\) = -1

G. \({{15} \over {49}}.{{ - 84} \over {35}}\) = \(- {{36} \over {49}}\) O. \({1 \over 2}.{3 \over 4}.{{ - 8} \over 9}\) = \(- {1 \over 3}\)

N. \({{ - 5} \over {16}}.{{ - 18} \over 5}\) = \({9 \over 8}\) I.\({6 \over {11}}.{{ - 1} \over 7}.0.{3 \over {29}}\) = 0

V. \({7 \over 6}.{{36} \over {14}}\) = 3 L. \({3 \over { - 5}}.{1 \over 3}\) = \(- {1 \over 5}\)

Đáp án: LUONGTHEVINH (Lương Thế Vinh)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 79 trang 40 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thanh hằng

  \(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{10}+.....+\dfrac{2}{n\left(n+1\right)}=\dfrac{1999}{2001}\)

  xin các bạn giúp đỡ

  ai trả lời đúng là có tick ngay

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trieu Tien

  5.a)Tính

  A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;

  B = -377 - (98-277);

  C = -1,7 . 2,3 + 1,7 . (-3,7) - 1,7 . 3 - 0,17 : 0,1

  D = \(2\dfrac{3}{4}\) . (-0,4) - \(1\dfrac{3}{5}\) . 2,75 + (-1,2) : \(\dfrac{4}{11}\)

  E = \(\dfrac{\left(2^3.5.7\right).\left(5^2.7^3\right)}{\left(2.5.7^2\right)^2}\)

  b) Chia đều 50 chiếc kẹo cho tất cả h/s lớp 6C, mỗi em được số kẹo là một số tự nhiên thì còn dư 13 chiếc. Hỏi lớp 6C có bao nhiêu h/s?

  c) Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3km/h. Tính chiều dài khúc sông đó.

  6.a)Tính

  A = \(1\dfrac{13}{15}\) . \(\left(0,5\right)^2\) . 3 + \(\left(\dfrac{8}{15}-1\dfrac{19}{60}\right)\) : \(1\dfrac{23}{24}\)

  B = \(\dfrac{\left(\dfrac{11^2}{200}+0,415\right):0,01}{\dfrac{1}{12}-37,25+3\dfrac{1}{6}}\)

  b)Tìm x, biết

  * \(\dfrac{-9}{46}-4\dfrac{1}{23}:\left(3\dfrac{1}{4}-x:\dfrac{3}{5}\right)\)\(+2\dfrac{8}{23}=1\)

  * \(\left(6\dfrac{2}{7}.x+\dfrac{3}{7}\right):2\dfrac{1}{5}-\dfrac{3}{7}=-1\)

  * \(5\dfrac{8}{17}:x+\left(-\dfrac{1}{17}\right):x+3\dfrac{1}{17}:17\dfrac{1}{3}=\dfrac{4}{17}\)

  *\(\dfrac{1}{1.4}+\dfrac{1}{4.7}+\dfrac{1}{4.10}+...+\dfrac{1}{x\left(x+3\right)}=\dfrac{6}{19}\)

  c) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút còn một mình vòi B chỉ chảy mất 2 giờ 15 phút. Hỏi cả vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu bể sẽ đầy?

  d) So sánh hai biểu thức A và B, biết rằng:

  A \(\dfrac{2012}{2013}\dfrac{2013}{2014}\)và B= \(\dfrac{2012+2013}{2013+2014}\)

  MK ĐG CẦN GẤp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho
  Bài 11.7* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

  Tính giá trị của biểu thức :

        \(M=\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{3.4.5}+....+\dfrac{1}{10.11.12}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong
  Bài 11.6* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

  Chứng tỏ rằng : 

          \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{7}+....+\dfrac{1}{17}< 2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1