Bài tập 79 trang 40 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 79 tr 40 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Em hãy tính các tích sau rồi viết chữ tương ứng với đáp số đúng vào các ô trống. Khi đó em sẽ biết được tên của một nhà toán học Việt Nam nổi tiếng ở thế kỉ XV.

T. \({{ - 2} \over 3}.{{ - 3} \over 4}\) U. \({6 \over 7}.1\)

E. \({{16} \over {17}}.{{ - 17} \over {32}}\) H. \({{13} \over {19}}.{{ - 19} \over {13}}\)

G. \({{15} \over {49}}.{{ - 84} \over {35}}\) O. \({1 \over 2}.{3 \over 4}.{{ - 8} \over 9}\)

N. \({{ - 5} \over {16}}.{{ - 18} \over 5}\) I.\({6 \over {11}}.{{ - 1} \over 7}.0.{3 \over {29}}\)

V. \({7 \over 6}.{{36} \over {14}}\) L. \({3 \over { - 5}}.{1 \over 3}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

T. \({{ - 2} \over 3}.{{ - 3} \over 4}\) = \({1 \over 2}\) U. \({6 \over 7}.1\) = \({6 \over 7}\)

E. \({{16} \over {17}}.{{ - 17} \over {32}}\) = \(- {1 \over 2}\) H. \({{13} \over {19}}.{{ - 19} \over {13}}\) = -1

G. \({{15} \over {49}}.{{ - 84} \over {35}}\) = \(- {{36} \over {49}}\) O. \({1 \over 2}.{3 \over 4}.{{ - 8} \over 9}\) = \(- {1 \over 3}\)

N. \({{ - 5} \over {16}}.{{ - 18} \over 5}\) = \({9 \over 8}\) I.\({6 \over {11}}.{{ - 1} \over 7}.0.{3 \over {29}}\) = 0

V. \({7 \over 6}.{{36} \over {14}}\) = 3 L. \({3 \over { - 5}}.{1 \over 3}\) = \(- {1 \over 5}\)

Đáp án: LUONGTHEVINH (Lương Thế Vinh)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 79 trang 40 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 79 trang 40 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Giá trị của biểu thức \(\frac{{ - 4}}{5}.\frac{3}{2}.\frac{{ - 10}}{{11}}\)

  • A. \(\frac{{-12}}{{11}}\)
  • B. \(\frac{{12}}{{11}}\)
  • C. \(\frac{{-30}}{{55}}\)
  • D. \(\frac{{60}}{{22}}\)

Được đề xuất cho bạn