YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 77 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 77 tr 39 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tính giá trị các biểu thức sau:

\(A=a.\frac{1}{2} +a.\frac{1}{3}-a.\frac{1}{4}\) với \(a= \frac{-4}{5}\);

\(B=\frac{3}{4}.b+\frac{4}{3}.b-\frac{1}{2}.b\) với \(b=\frac{16}{9}\) ;

\(C=c.\frac{3}{4}+c.\frac{5}{6}-c.\frac{19}{12}\) với \(c=\frac{2002}{2003}\) ;

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng tính chất phân phối, rồi tính giá trị biểu thức.

Chẳng hạn, \(A=a.\left (\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4} \right )=a.\frac{6+4-3}{12}=a.\frac{7}{12}.\)

Với \(a= \frac{-4}{5}\) , thì \(A=\frac{-4}{5}.\frac{7}{12}=\frac{-7}{15}.\)

ĐS. \(B=\frac{1}{2}\) ; C = 0

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 77 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Tuấn Huy

  giúp mình giải bài toán nhé!

  TÌM n THUỘC N

  A=1/1.2+1/2.3+.......+1/n.n+1=98/99

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  \(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{10}+.....+\dfrac{2}{n\left(n+1\right)}=\dfrac{1999}{2001}\)

  xin các bạn giúp đỡ

  ai trả lời đúng là có tick ngay

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  5.a)Tính

  A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;

  B = -377 - (98-277);

  C = -1,7 . 2,3 + 1,7 . (-3,7) - 1,7 . 3 - 0,17 : 0,1

  D = \(2\dfrac{3}{4}\) . (-0,4) - \(1\dfrac{3}{5}\) . 2,75 + (-1,2) : \(\dfrac{4}{11}\)

  E = \(\dfrac{\left(2^3.5.7\right).\left(5^2.7^3\right)}{\left(2.5.7^2\right)^2}\)

  b) Chia đều 50 chiếc kẹo cho tất cả h/s lớp 6C, mỗi em được số kẹo là một số tự nhiên thì còn dư 13 chiếc. Hỏi lớp 6C có bao nhiêu h/s?

  c) Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3km/h. Tính chiều dài khúc sông đó.

  6.a)Tính

  A = \(1\dfrac{13}{15}\) . \(\left(0,5\right)^2\) . 3 + \(\left(\dfrac{8}{15}-1\dfrac{19}{60}\right)\) : \(1\dfrac{23}{24}\)

  B = \(\dfrac{\left(\dfrac{11^2}{200}+0,415\right):0,01}{\dfrac{1}{12}-37,25+3\dfrac{1}{6}}\)

  b)Tìm x, biết

  * \(\dfrac{-9}{46}-4\dfrac{1}{23}:\left(3\dfrac{1}{4}-x:\dfrac{3}{5}\right)\)\(+2\dfrac{8}{23}=1\)

  * \(\left(6\dfrac{2}{7}.x+\dfrac{3}{7}\right):2\dfrac{1}{5}-\dfrac{3}{7}=-1\)

  * \(5\dfrac{8}{17}:x+\left(-\dfrac{1}{17}\right):x+3\dfrac{1}{17}:17\dfrac{1}{3}=\dfrac{4}{17}\)

  *\(\dfrac{1}{1.4}+\dfrac{1}{4.7}+\dfrac{1}{4.10}+...+\dfrac{1}{x\left(x+3\right)}=\dfrac{6}{19}\)

  c) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút còn một mình vòi B chỉ chảy mất 2 giờ 15 phút. Hỏi cả vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu bể sẽ đầy?

  d) So sánh hai biểu thức A và B, biết rằng:

  A \(\dfrac{2012}{2013}\dfrac{2013}{2014}\)và B= \(\dfrac{2012+2013}{2013+2014}\)

  MK ĐG CẦN GẤp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho
  Bài 11.7* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

  Tính giá trị của biểu thức :

        \(M=\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{3.4.5}+....+\dfrac{1}{10.11.12}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong
  Bài 11.6* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

  Chứng tỏ rằng : 

          \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{7}+....+\dfrac{1}{17}< 2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu
  Bài 11.5* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

  Tính tích \(A=\dfrac{3}{4}.\dfrac{8}{9}.\dfrac{15}{16}....\dfrac{899}{900}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON