YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11.2 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 11.2 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Giá trị của biểu thức \(A = \frac{{ - 3}}{5}.\frac{1}{9} + \frac{2}{{15}}.\left( { - 7} \right) + \frac{{12}}{{ - 7}}.\frac{{ - 7}}{6}\) là:

(A) -2;            

(B) 2;

(C) -1;            

(D) 1;

Hãy chọn đáp án đúng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
A = \frac{{ - 3}}{5}.\frac{1}{9} + \frac{2}{{15}}.\left( { - 7} \right) + \frac{{12}}{{ - 7}}.\frac{{ - 7}}{6}\\
 = \frac{{ - 3.1}}{{5.9}} + \frac{{2.\left( { - 7} \right)}}{{15}} + \frac{{12. - 7}}{{ - 7.6}}\\
 = \frac{{ - 1}}{{15}} + \frac{{ - 14}}{{15}} + \frac{{12}}{6}\\
 = \frac{{ - 15}}{{15}} + 2 = \left( { - 1} \right) + 2 = 1
\end{array}\)

Chọn đáp án D

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.2 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON