YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11.3 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 11.3 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Tính tích \(P = \left( {1 - \frac{1}{2}} \right)\left( {1 - \frac{1}{3}} \right)\left( {1 - \frac{1}{4}} \right)...\left( {1 - \frac{1}{{99}}} \right)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
P = \left( {1 - \frac{1}{2}} \right)\left( {1 - \frac{1}{3}} \right)\left( {1 - \frac{1}{4}} \right)...\left( {1 - \frac{1}{{99}}} \right)\\
 = \frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{3}{4}...\frac{{98}}{{99}}\\
 = \frac{{1.2.3...97.98}}{{2.3.4...98.99}}\\
 = \frac{1}{{99}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.3 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON