ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.3 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 11.3 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Tính tích \(P = \left( {1 - \frac{1}{2}} \right)\left( {1 - \frac{1}{3}} \right)\left( {1 - \frac{1}{4}} \right)...\left( {1 - \frac{1}{{99}}} \right)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
P = \left( {1 - \frac{1}{2}} \right)\left( {1 - \frac{1}{3}} \right)\left( {1 - \frac{1}{4}} \right)...\left( {1 - \frac{1}{{99}}} \right)\\
 = \frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{3}{4}...\frac{{98}}{{99}}\\
 = \frac{{1.2.3...97.98}}{{2.3.4...98.99}}\\
 = \frac{1}{{99}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.3 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thanh Truc

  tìm số nguyên x :

  \(\dfrac{-8}{15}\)<\(\dfrac{x}{40}\)\(\dfrac{-7}{15}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Quynh Nhu

  Tìm tích

  1. ( 1/2+1 ) * ( 1/3+1 ) * ( 1/4+1 ) . . . (1/999+1)

  2. ( 1/2 - 1 ) * ( 1/3 -1 ) * ( 1/4 - 1 ) . . . ( 1/1000 - 1)

  3. 3/2^2 * 8/3^2 * 15/4^2 . . . 99/10^2 .

  Các bạn giúp mình giải bài này nhanh nhé

  Ngaỳ mai cô mình kiểm tra bài rùi

  Gấp lắm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Câu 1: Tính nhanh

  (42-98)-42-12

  help me!!

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Lan Anh

  chứng tỏ rằng 1/ 101+ 1/102+ 1/103+ 1/104+... + 1/299+ 1/300> 2/3

  đừng chép mạng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1