ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.4 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 11.4 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Chứng tỏ rằng \(\frac{1}{{101}} + \frac{1}{{102}} + ... + \frac{1}{{299}} + \frac{1}{{300}} > \frac{2}{3}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{{101}} > \frac{1}{{300}}\\
\frac{1}{{102}} > \frac{1}{{300}}\\
...\\
\frac{1}{{299}} > \frac{1}{{300}}\\
 \Rightarrow \underbrace {\frac{1}{{101}} + \frac{1}{{102}} + ... + \frac{1}{{299}} + \frac{1}{{300}}}_{200P/S}\\
 > \frac{1}{{300}}.200 = \frac{2}{3}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.4 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Việt Long

  Tính tổng:

  a)\(\dfrac{1}{5.6}\)+\(\dfrac{1}{6.7}\)+\(\dfrac{1}{7.8}\)+...+\(\dfrac{1}{24.25}\)

  b)\(\dfrac{2}{1.3}+\dfrac{2}{3.5}+\dfrac{2}{5.7}+\dfrac{2}{7.9}+...+\dfrac{2}{99.101}\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  cuc trang

  \(A=\dfrac{1}{2}x\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{7}x\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{12}x\dfrac{1}{17}+....+\dfrac{1}{2002}x\dfrac{1}{2007}\\ B=(1+\dfrac{1}{2})x(1+\dfrac{1}{3})...(1+\dfrac{1}{2007})\\ C=(1-\dfrac{1}{2})x(1-\dfrac{1}{3})...(1-\dfrac{1}{2008})\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Thế nào là tính chất cơ bản của phân số.??

  mình sẽ tick mạnh nhé :)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Tìm ước chung lớn nhất của ab+ba và 55

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1