YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11.4 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 11.4 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2

Chứng tỏ rằng \(\frac{1}{{101}} + \frac{1}{{102}} + ... + \frac{1}{{299}} + \frac{1}{{300}} > \frac{2}{3}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{{101}} > \frac{1}{{300}}\\
\frac{1}{{102}} > \frac{1}{{300}}\\
...\\
\frac{1}{{299}} > \frac{1}{{300}}\\
 \Rightarrow \underbrace {\frac{1}{{101}} + \frac{1}{{102}} + ... + \frac{1}{{299}} + \frac{1}{{300}}}_{200P/S}\\
 > \frac{1}{{300}}.200 = \frac{2}{3}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.4 trang 28 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON