YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 90 trang 27 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 90 trang 27 SBT Toán 6 Tập 2

Tính nhanh các giá trị của biểu thức sau:

\(\begin{array}{l}
A = \frac{6}{7} + \frac{1}{7}.\frac{2}{7} + \frac{1}{7}.\frac{5}{7}\\
B = \frac{4}{9}.\frac{{13}}{3} - \frac{4}{3}.\frac{{40}}{9}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
A = \frac{6}{7} + \frac{1}{7}.\frac{2}{7} + \frac{1}{7}.\frac{5}{7}\\
 = \frac{6}{7} + \frac{1}{7}.\left( {\frac{2}{7} + \frac{5}{7}} \right)\\
 = \frac{6}{7} + \frac{1}{7} = 1\\
B = \frac{4}{9}.\frac{{13}}{3} - \frac{4}{3}.\frac{{40}}{9}\\
 = \frac{4}{9}.\left( {\frac{{13}}{3} - \frac{{40}}{3}} \right)\\
 = \frac{4}{9}.\frac{{ - 27}}{3}\\
 = \frac{4}{9}.\left( { - 9} \right) =  - 4
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 90 trang 27 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON