YOMEDIA

Bài tập 76 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 76 tr 39 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí:

\(A=\frac{7}{19}.\frac{8}{11}+\frac{7}{19}.\frac{3}{11}+\frac{12}{19}\) ;

\(B= \frac{5}{9}.\frac{7}{13}+\frac{5}{9}.\frac{9}{13}-\frac{5}{9}.\frac{3}{13}\) ;

\(C=\left (\frac{67}{111}+\frac{2}{33}-\frac{15}{117} \right ).\left (\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{12} \right )\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(A= \frac{7}{19}.\left (\frac{8}{11}+\frac{3}{11} \right )+\frac{12}{19}=\frac{7}{19}.1 +\frac{12}{19}=1\).

\(B=\frac{5}{9}.\left (\frac{7}{13}+\frac{9}{13}-\frac{3}{13} \right )=\frac{5}{9}.\frac{7+9-3}{13}=\frac{5}{9}.\frac{13}{13}=\frac{5}{9}.\)

\(C=\left (\frac{67}{111}+\frac{2}{33}-\frac{15}{117} \right ).\left (\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{12} \right )\)

\(=\left (\frac{67}{111}+\frac{2}{33}-\frac{15}{117} \right ).\frac{4-3-1}{12}=\left (\frac{67}{111}+\frac{2}{33}-\frac{15}{117} \right ).0=0\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 76 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • thúy ngọc

  Câu 1:Kết quả nào cia hết cho 3 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  So sánh 3^21 và 2^31

  bởi Hong Van 31/12/2018

  So sánh:
  a) 321 và 231
  b) A = \(\dfrac{1+5+5^2+...+5^9}{1+5+5^2+...+5^8}\) và B = \(\dfrac{1+3+3^2+...+3^9}{1+3+3^2+...+3^8}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ha Ku

  tính :

  B = 3+ 3/1+2 + 3/1+2+3 + 3/1+2+3+4+.....+ 3/ 1+2+3+4+..+100

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  a) 6/5 . 3/4 - 1/2 : 4/3 - 3/4

  b) 4/5.(1/3-1/4-5/6)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Tuấn Huy

  giúp mình giải bài toán nhé!

  TÌM n THUỘC N

  A=1/1.2+1/2.3+.......+1/n.n+1=98/99

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  \(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{10}+.....+\dfrac{2}{n\left(n+1\right)}=\dfrac{1999}{2001}\)

  xin các bạn giúp đỡ

  ai trả lời đúng là có tick ngay

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  5.a)Tính

  A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;

  B = -377 - (98-277);

  C = -1,7 . 2,3 + 1,7 . (-3,7) - 1,7 . 3 - 0,17 : 0,1

  D = \(2\dfrac{3}{4}\) . (-0,4) - \(1\dfrac{3}{5}\) . 2,75 + (-1,2) : \(\dfrac{4}{11}\)

  E = \(\dfrac{\left(2^3.5.7\right).\left(5^2.7^3\right)}{\left(2.5.7^2\right)^2}\)

  b) Chia đều 50 chiếc kẹo cho tất cả h/s lớp 6C, mỗi em được số kẹo là một số tự nhiên thì còn dư 13 chiếc. Hỏi lớp 6C có bao nhiêu h/s?

  c) Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3km/h. Tính chiều dài khúc sông đó.

  6.a)Tính

  A = \(1\dfrac{13}{15}\) . \(\left(0,5\right)^2\) . 3 + \(\left(\dfrac{8}{15}-1\dfrac{19}{60}\right)\) : \(1\dfrac{23}{24}\)

  B = \(\dfrac{\left(\dfrac{11^2}{200}+0,415\right):0,01}{\dfrac{1}{12}-37,25+3\dfrac{1}{6}}\)

  b)Tìm x, biết

  * \(\dfrac{-9}{46}-4\dfrac{1}{23}:\left(3\dfrac{1}{4}-x:\dfrac{3}{5}\right)\)\(+2\dfrac{8}{23}=1\)

  * \(\left(6\dfrac{2}{7}.x+\dfrac{3}{7}\right):2\dfrac{1}{5}-\dfrac{3}{7}=-1\)

  * \(5\dfrac{8}{17}:x+\left(-\dfrac{1}{17}\right):x+3\dfrac{1}{17}:17\dfrac{1}{3}=\dfrac{4}{17}\)

  *\(\dfrac{1}{1.4}+\dfrac{1}{4.7}+\dfrac{1}{4.10}+...+\dfrac{1}{x\left(x+3\right)}=\dfrac{6}{19}\)

  c) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút còn một mình vòi B chỉ chảy mất 2 giờ 15 phút. Hỏi cả vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu bể sẽ đầy?

  d) So sánh hai biểu thức A và B, biết rằng:

  A \(\dfrac{2012}{2013}\dfrac{2013}{2014}\)và B= \(\dfrac{2012+2013}{2013+2014}\)

  MK ĐG CẦN GẤp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA