YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 9 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 10 tr 9 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Từ đẳng thức 2 . 3 = 1 . 6 ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau:

          \(\frac{2}{6}=\frac{1}{3};\frac{2}{1}=\frac{6}{3};\frac{3}{6}=\frac{1}{2}; \frac{3}{1}=\frac{6}{2};\frac{3.4}{.6}=\frac{6.2}{3.6}\)

Hãy lập các phân số bằng nhau từ đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 3 . 6, ta được:

                    \(\frac{3.4}{3.6}=\frac{6.2}{3.6}\) hay \(\frac{4}{6}=\frac{2}{3}\).

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 3 . 2, ta được:

                   \(\frac{3.4}{3.2}=\frac{6.2}{3.2}\) hay \(\frac{4}{2}=\frac{6}{3}\).

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 4 . 6, ta được:

                \(\frac{3.4}{4.6}=\frac{6.2}{4.6}\) hay \(\frac{3}{6}=\frac{2}{4}\).

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 4 . 2, ta được:

               \(\frac{3.4}{4.2}=\frac{6.2}{4.2}\)  hay \(\frac{3}{2}=\frac{6}{4}\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 9 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON