AMBIENT
UREKA

Bài tập 8 trang 9 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 8 tr 9 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:

a) \(\frac{a}{-b}\)và  \(\frac{-a}{b}\)                                         b) \(\frac{a}{b}\) và \(\frac{-a}{-b}\) . 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\frac{a}{-b} = \frac{-a}{b}\) vì a.b = (-b).(-a).

Câu b:

\(\frac{a}{b} = \frac{-a}{-b}\) vì (-a).b = -a.b = a.(-b).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 9 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF