ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 10 trang 7 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 10 trang 7 SBT Toán 6 Tập 2

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(\begin{array}{l}
a)\frac{3}{4} = \frac{{...}}{{20}}\\
b)\frac{4}{5} = \frac{{12}}{{...}}\\
c)\frac{{...}}{9} = \frac{{ - 16}}{{36}}\\
d)\frac{7}{{...}} = \frac{{21}}{{ - 39}}
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
a)\frac{3}{4} = \frac{{15}}{{20}}\\
b)\frac{4}{5} = \frac{{12}}{{15}}\\
c)\frac{{ - 4}}{9} = \frac{{ - 16}}{{36}}\\
d)\frac{7}{{ - 13}} = \frac{{21}}{{ - 39}}
\end{array}\)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 7 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1