ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 6 tr 8 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tìm các số nguyên x và y biết :

a) \(\frac{x}{7}=\frac{6}{21}\) ;

b) \(\frac{-5}{y}=\frac{20}{28}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

 \(\frac{x}{7}=\frac{6}{21}\) khi và chỉ khi x.21 = 6.7 hay 21x = 42. Từ đó suy ra x = 42 : 21 = 2.

Câu b:

\(\frac{-5}{y}=\frac{20}{28}\) khi và chỉ khi (-5). 28 = y . 20 hay 20y = -140.

Từ đó suy ra y = (-140) : 20 = -7. Vậy y = -7.

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1