ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 14 trang 7 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 14 trang 7 SBT Toán 6 Tập 2

Tìm các cặp số nguyên x, y biết:

a) \(\frac{x}{3} = \frac{4}{y}\)

b) \(\frac{x}{y} = \frac{2}{7}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có: \(\frac{x}{3} = \frac{4}{y}\) ⇔ x.y = 3.4 = 12

Và 12 = 1. 12 = (-1).(-12) = 2.6 = (-2).(-6) = 3.4 = (-3).(-4)

Ta lần lượt có các giá trị của x, y như sau:

x = 12 => y = 1            x = -1 => y = -12

x = 6 => y = 2            x = -2 => y = -6

x = 4 => y = 3            x = -3 => y = -4

x = 3 => y = 4              x = -4 => y = -3

x = 2 => y = 6             x = -6 => y = -2

x = 1 => y = 12             x = -12 => y = -1

b) Ta có\(\frac{x}{y} = \frac{2}{7}\)

Suy ra: x = 2k, y = 7k (k ∈ Z và k ≠ 0)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 7 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1