YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 9 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 9 tr 9 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Áp dụng kết quả của bài 8, hãy viết mỗi phân số sau đây thành một  phân số bằng nó và có mẫu số dương:

\(\frac{3}{-4}; \frac{-5}{-7};\frac{2}{-9};\frac{-11}{-10}\)

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\frac{3}{-4} = \frac{-3}{4}; \frac{-5}{-7}=\frac{5}{7}; \frac{2}{-9}=\frac{-2}{9};\frac{-11}{-10}=\frac{11}{10}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 9 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON