Bài tập 2 trang 18 SGK Hình học 12

Giải bài 2 tr 18 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho hình lập phương (H). Gọi (H’) là hình bát diện đều có các đỉnh là tâm các mặt của (H). Tính tỉ số diện tích toàn phần của (H) và (H’).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ . Gọi E, F, G, I, J, K là tâm của các mặt của nó. Khi đó các đỉnh E, F, G, I, J, K tạo thành hình bát diện đều EFGIJK.

Hình 10 bài 2 trang 18 SGK Hình học lớp 12

Đặt AB = a

Diện tích tam giác đều (EFJ) bằng .

Suy ra diện tích toàn phần của hình bát diện (H’) bằng . Diện tích toàn phần của hình lập phương (H) bằng . Do đó tỉ số diện tích toàn phần của (H) và (H') bằng 

                                        .

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 18 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Vinh
  Bài 1.9 (Sách bài tập trang 14)

  Cho khối bát diện đều ABCDEF (h.1.9). Gọi O là giao điểm của AC, BD, M và N theo thứ tự là trung điểm của AB và AE. Tính diện tích thiết diện tạo bởi khối bát đó với mặt phẳng (OMN) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi
  Bài 1.8 (Sách bài tập trang 14)

  Cho một bát diện đều. Hãy chỉ ra một mặt phẳng đối xứng, một tâm đối xứng và một trục đối xứng của nó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim
  Bài 1.7 (Sách bài tập trang 14)

  Cho ba đoạn thẳng bằng nhau, đôi một vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của chúng. Chứng minh rằng các đầu mút của ba đoạn thẳng ấy là các đỉnh của một hình bát diện đều ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời