Tìm giao điểm của SC và mp (MNP) biết M thuộc SA, N thuộc AB, P thuộc BC

bởi Lan Anh 26/10/2018

Cho chóp S.ABCD có đáy AB > CD. Gọi M thuộc SA, N thuộc AB, P thuộc BC. Tìm giao điểm a) MP và (SBD) b) SD và (MNP) c) SC và (MNP)

Câu trả lời (1)

 • Hỏi đáp Toán
  a) Xét mp(ASP) và mp(SBD) có S là điểm chung.
  Gọi AP giao với BD là K, suy ra giao tuyến của (ASP) và mp(SBD) là SK.
  Trong mp(SAP) gọi giao điểm của SK và MP là I. Suy ra I là giao điểm của MP và (SBD).
  b)
  Hỏi đáp Toán
  Trong mp(ABCD) gọi NP giao điểm với BD là H.
  Suy ra HI là giao tuyến của (MNP) với mp(SBD). Kéo dài HI cắt SD tại Q chính là điểm cần tìm.
  c)

  Hỏi đáp Toán
  Xét giao tuyến của mp(SCN) và mp(MNP).
  Dễ thấy N thuộc giao tuyến của mp(SCN) và mp(MNP).
  Do I thuộc SK nên mà SK thuộc mp(SCN) và I thuộc MP nên I thuộc giao tuyến của (SCN) và mp(MNP).
  Vậy IN là giao tuyến của mp(MCN) và mp(MNP).
  Kéo dài IN cắt SC tại T, suy ra T là giao tuyến của SC và mp(MNP).

  bởi Hoàng Quyên 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan