YOMEDIA

Nguyễn Thái Nguyên's Profile

Nguyễn Thái Nguyên

Nguyễn Thái Nguyên

06/06/2004

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 7
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Thái Nguyên đã đặt câu hỏi: Giúp mình với ạ Cách đây 2 năm

    Cho các sô 1,2,3,4,5,6,7,8,9 hỏi tìm số có 5 chữ số mà chia hết cho 3 

    Vì 1 câu tìm ảnh của đường thẳng theo phép tịnh tiến

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF