YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.38 trang 39 SBT Toán 11

Giải bài 1.38 tr 39 SBT Toán 11

Cho phương trình \(\sqrt 3 \cos x + \sin x = 2{\rm{(*)}}\)

Xét các giá trị

(I) \(\frac{\pi }{2} + k2\pi \)

(II) \(\frac{\pi }{3} + k2\pi \)

(III) \(\frac{\pi }{6} + k2\pi \)

(\(k\in Z\))

Trong các giá trị trên, giá trị nào à nghiệm của phương trình (*)?

A. Chỉ (I)

B. Chỉ (II)

C. Chỉ (III)

D. (I) và (III)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \({\rm{(*)}} \Leftrightarrow \frac{{\sqrt 3 }}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x = 1\)

\(\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \cos \left( {x - \frac{\pi }{6}} \right) = 1\\
 \Leftrightarrow x - \frac{\pi }{6} = k2\pi ,k \in Z\\
 \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{6} + k2\pi ,k \in Z
\end{array}\)

Đáp án: C.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.38 trang 39 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF