YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.37 trang 39 SBT Toán 11

Giải bài 1.37 tr 39 SBT Toán 11

Nghiệm của phương trình 2sinx = 3cotx là

A. \(\frac{\pi }{6} + k2\pi ,k \in Z\)

B. \( \pm \frac{\pi }{3} + k2\pi ,k \in Z\)

C. \(\frac{\pi }{4} + k2\pi ,k \in Z\)

D. \( \pm \frac{\pi }{3} + k2\pi ,k \in Z\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Điều kiện của phương trình: x ≠ kπ (k ∈ Z)

\(\begin{array}{l}
2\sin x = \frac{{3\cos x}}{{\sin x}} \Leftrightarrow 2{\sin ^2}x - 3\cos x = 0\\
 \Leftrightarrow 2{\cos ^2}x + 3\cos x - 2 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\cos x =  - 2 <  - 1\,\,\left( l \right)\\
\cos x = \frac{1}{2}
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow x =  \pm \frac{\pi }{3} + k2\pi ,k \in Z
\end{array}\)

Đáp án: D

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.37 trang 39 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF