YOMEDIA

Bài tập 5 trang 41 SGK Sinh học 9

Giải bài 5 tr 41 sách GK Sinh lớp 9

Ở những loài mà giới tính đực là giới dị giao tử thì những trường hợp nào trong các trường hợp sau đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1?

a) Số giao tử đực bằng số giao tử cái.

b) Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương.

c) Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau.

d) Sự thụ tinh của hai loài giao tử đực mang NST X và NST Y với trứng có số lượng tương đương.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Ở những loài mà giới tính đực là giới dị giao tử thì hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương và sự thụ tinh của hai loài giao tử đực mang NST X và NST Y với trứng có số lượng tương đương đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1

⇒ Đáp án: b, d

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 41 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoai Hoai

  - Liệt kê các kiểu gen thuần chủng với lai 1 cặp, 2 cặp tính trạng

  - Liệt kê các kiểu gen cho ra 1,2,4 loại giao tử của 2 cặp tính trạng

  - Cho biết phép lai hai cặp cho ra 4 tổ hợp, 8 tổ hợp

  - Lai phân tích là gì? Sơ đồ minh hoạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Một loài động vật đơn tính có cặp NST giới tính ở giới cái là XX, ở giới đực là XY. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử của một cá thể (A) thuộc loài này đã có một số tế bào bị rối loạn phân li cặp NST giới tính ở cùng một lần phân bào. Tất cả các giao tử đột biến về NST giới tính của cá thể (A) đã thụ tinh với các giao tử bình thường tạo ra: 4 hợp tử XXX, 4 hợp tử XYY và 8 hợp tử XO; 25% số giao tử bình thường của cá thể (A) thụ tinh với các giao tử bình thường tạo ra 23 hợp tử XX và 23 hợp tử XY.

  a/Xác định giới tính của cá thể (A). Quá trình rối loạn phân li cặp NST giới tính của cá thể (A) xảy ra ở giảm phân I hay giảm phân II

  b/ Tính tỉ lệ % giao tử đột biến tạo ra trong quá trình giảm phân của cá thể (A).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  vẽ sơ đồ cơ chế xác định giới tính ở ruồi giấm (2n=8)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Xác Xuất Thụ Tinh Của Hai Loai Giao Tử Đực (Mang NST X Và NST Y) Với Giao Tử Cái Tương Đương?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA