YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 41 SGK Sinh học 9

Giải bài 5 tr 41 sách GK Sinh lớp 9

Ở những loài mà giới tính đực là giới dị giao tử thì những trường hợp nào trong các trường hợp sau đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1?

a) Số giao tử đực bằng số giao tử cái.

b) Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương.

c) Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau.

d) Sự thụ tinh của hai loài giao tử đực mang NST X và NST Y với trứng có số lượng tương đương.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Ở những loài mà giới tính đực là giới dị giao tử thì hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương và sự thụ tinh của hai loài giao tử đực mang NST X và NST Y với trứng có số lượng tương đương đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1

⇒ Đáp án: b, d

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 41 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON