YOMEDIA

Bài tập 3 trang 41 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 41 sách GK Sinh lớp 9

Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ bằng nhau?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ bằng nhau là do:

 • Khi giảm phân: Ở bố: sự phân li của cặp NST giới tính XY cho 2 loại tinh trùng X và Y với tỉ lệ ngang nhau; Ở mẹ: chỉ cho một loại trứng X.
 • Qua thụ tinh:tạo ra 2 loại hợp tử XX phát triển thành con gái và XY phát triển thành con trai, với số lượng và sức sống ngang nhau.

⇒ Vì thế, tỉ lệ nam: nữ thường xấp xỉ 1:1

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 41 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • thu trang

  Ở 1 loài trong quá trình phát sinh giao tử nếu có trao đổi chéo tạo 1 điểm trên 1 cặp NST tương đồng thì số loại giao tử tối đa là 32.Biết rằng không xảy ra đột biến .

  1.Xác định bôn NST 2n của loài?

  2.Tại vùng sinh sản của ống sinh dục của 1 các thể đực thuộc loài nói trên có 1 số tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 5 lần.Có 87,5% số tế bào con được tạo ra được chuyển sang vùng chín đẻ trở thành tế bào sinh tinh.Trong số các tinh trùng được tạo ra chỉ có 25% số tinh trùng chứa X và 12,5 % số tinh trùng chứa Y thụ tinh tạo được tổng số hợp tử là 168 hợp tử.Tính số tế bào sinh dục sơ khai đã phát sinh ra số tinh trùng nói trên và số NST môi trường cung cấp cho quá trình phát sinh đó (bao gồm nguyên phân,giảm phân)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  ở cá thể cái của 1 loài, có 4 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phan một số lần bằng nhau. ở kì giữa của lần nguyên phân thứ ba, người ta đếm được trong các tế bào con có 2496 crômatit. Tất cả các tế bào tạo ra đều đi qua vùng chín và cần cung cấp 9984 nhiễm sắc thể đơn để tạo trứng, với hiệu suất thụ tinh của trứng là 18,75% và tỉ lệ của trứng là 75%

  Phục vụ cho quá trình sinh sản, ở con đực, chỉ có 1 tế bào sinh dục sơ khai tham gia, với hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 9,375%

  1. Xác định bộ nhiễm sắc thể 2n của loài.

  2. Xác định số lần nguyên phân của các tế bào sinh dục sơ khai cái và số cá thể con nở ra.

  3. Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai đực

  4. Xác định số nhiễm sắc thể môi trường nội bào cung cấp cho sự phát sinh giao tử đực và giao tử cái.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  1. Khi không có đột biến và xảy ra trao đổi chéo ở 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, tế bào sinh giao tử cái của 1 loài giảm phân có thể tạo ra 64 loại trứng. Biết các nhiễm sắc thể đều có cấu trúc và nguồn gốc khác nhau. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.

  2. Một số tế bào sinh dục sơ khai đực cũng ở loài nói trên đều nguyên phân 5 lần liên tiếp. Có 87,5% số tế bào con tạo ra được sang vùng chín. Trong số các tinh trùng tạo ra chỉ có 25% số tinh trùng chứa X và 12,5% số tinh trùng chứa Y thụ tinh tạo 168 hợp tử

  a) Tính số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho quá trình phát sinh tinh trùng từ các tế bào sinh dục sơ khai đực nói trên.

  b) Xác định số cá thể đực và số cá thể cái được nở ra nếu tỉ lệ nở của số hợp tử XY là 50% và của số hợp tử XX là 25%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Ở ruồi giấm, gen A qui định mắt đỏ , alen a quy định mắt trắng . Gen nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng

  a) P thuần chủng , con cái mắt đỏ lai với con đực mắt trắng được F1 . Cho F1 giao phối với nhau được F2

  b)P thuần chủng , con cái mắt trắng lai với con đực mắt đỏ được F1. Cho F1 giao phối với nhau

  Viết sơ đồ lai từ P đến F2 cho từng phép lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA