ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Cơ chế xác định giới tính - Sinh học 9

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Cơ chế xác định giới tính thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về Cơ chế xác định giới tính cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (105 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1