ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 39 trang 33 SBT Sinh học 9

Giải bài 39 tr 33 sách BT Sinh lớp 9

Ý nghĩa thực tiễn của di truyền giới tính là gì?

A. Điều khiển giới tính của cá thể.

B. Điều khiển tỉ lệ đực, cái và giới tính trong quá trình phát triển cá thể.

C. Phát hiện các yếu tố của môi trường trong cơ thể ảnh hưởng đến giới tính. 

D. Phát hiện các yếu tố của môi trường ngoài cơ thể ảnh hưởng đến giới tính.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39

 
 
  • Ý nghĩa thực tiễn của di truyền giới tính là điều khiển tỉ lệ đực, cái và giới tính trong quá trình phát triển cá thể.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 33 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1