YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 41 trang 34 SBT Sinh học 9

Giải bài 41 tr 34 sách BT Sinh lớp 9

Điều kiện nào sau đây không đúng đối với sự đảm báo tỉ lệ đực : cái là 1 : 1?

A. Số lượng giao tử mang X và Y bằng nhau ở thể dị giao.

B. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và cái.

C. Các hợp tử có sức sống ngang nhau.

D. Sự thụ tinh có chọn lọc.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41

  • Sự thụ tinh có chọn lọc là điều kiện không đúng đối với sự đảm báo tỉ lệ đực : cái là 1 : 1.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 34 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF