ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 37 trang 33 SBT Sinh học 9

Giải bài 37 tr 33 sách BT Sinh lớp 9

Ở những loài mà đực là giới dị giao tử thì trường hợp nào đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1?

A. Số giao tử đực bằng số giao tử cái.

B. Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài bằng nhau.

C. Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương.

D. Xác suất thụ tinh của hai loại giao tử đực (mang NST X và NST Y) với giao tử cái không tương đương.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37

 
 
  • Ở những loài mà đực là giới dị giao tử hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 33 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1