ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 36 trang 33 SBT Sinh học 9

Giải bài 36 tr 33 sách BT Sinh lớp 9

Sự hình thành giới tính ở cá thể của nhiều loài động vật không được xác định bởi

A. ảnh hưởng của các yếu tố môi trường ngoài.

B. ảnh hưởng của các yếu tố môi trường trong.

C. sự phân li của cặp NST thường.

D. sự phân li của cặp NST giới tính.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36

 
 
 • Sự hình thành giới tính ở cá thể của nhiều loài động vật không được xác định bởi sự phân li của cặp NST thường.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 33 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Ở hầu hết các loại giao phối tỉ lệ đực:cái luôn xấp xỉ 1:1 . Tuy nhiên trong 1 trang trại nuôi gà đẻ trứng tỉ lệ xấp xỉ 1:5 . Hãy giải thích hiện tượng chênh lệch đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoai Hoai

  - Liệt kê các kiểu gen thuần chủng với lai 1 cặp, 2 cặp tính trạng

  - Liệt kê các kiểu gen cho ra 1,2,4 loại giao tử của 2 cặp tính trạng

  - Cho biết phép lai hai cặp cho ra 4 tổ hợp, 8 tổ hợp

  - Lai phân tích là gì? Sơ đồ minh hoạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Một loài động vật đơn tính có cặp NST giới tính ở giới cái là XX, ở giới đực là XY. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử của một cá thể (A) thuộc loài này đã có một số tế bào bị rối loạn phân li cặp NST giới tính ở cùng một lần phân bào. Tất cả các giao tử đột biến về NST giới tính của cá thể (A) đã thụ tinh với các giao tử bình thường tạo ra: 4 hợp tử XXX, 4 hợp tử XYY và 8 hợp tử XO; 25% số giao tử bình thường của cá thể (A) thụ tinh với các giao tử bình thường tạo ra 23 hợp tử XX và 23 hợp tử XY.

  a/Xác định giới tính của cá thể (A). Quá trình rối loạn phân li cặp NST giới tính của cá thể (A) xảy ra ở giảm phân I hay giảm phân II

  b/ Tính tỉ lệ % giao tử đột biến tạo ra trong quá trình giảm phân của cá thể (A).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  vẽ sơ đồ cơ chế xác định giới tính ở ruồi giấm (2n=8)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Xác Xuất Thụ Tinh Của Hai Loai Giao Tử Đực (Mang NST X Và NST Y) Với Giao Tử Cái Tương Đương?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1