YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 42 trang 34 SBT Sinh học 9

Giải bài 42 tr 34 sách BT Sinh lớp 9

Giới tính của cơ thể được xác định chủ yếu do yếu tố nào sau đây?

A. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường trong cơ thể.

B. Cơ chế NST giới tính.

C. Ánh hưởng của các yếu tố môi trường ngoài cơ thể.

D. Chuyển đổi giới tính trong quá trình phát sinh cá thể.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42

  • Giới tính của cơ thể được xác định chủ yếu do ảnh hưởng của các yếu tố môi trường trong cơ thể.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 34 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF