YOMEDIA
NONE

Có 3 tế bào A, B, C của một cơ thể cùng phân chia tổng cộng 12 lần. Trong đó, tế bào B có số lần phân chia gấp 2 lần tế bào A, nhưng chỉ bằng 2/3 số lần phân chia của tế bào C. Hãy tính:

Bài 4: Có 3 tế bào A, B, C của một cơ thể cùng phân chia tổng cộng 12 lần. Trong đó, tế bào B có số lần phân chia gấp 2 lần tế bào A, nhưng chỉ bằng 2/3 số lần phân chia của tế bào C. Hãy tính:

a) Số lần phân chia mỗi tế bào và tổng số tế bào con được tạo thành khi kết thúc quá trình phân chia của các tế bào.

b) Nếu nhân mỗi tế bào chứa 6 nhiễm sắc thể thì quá trình phân chia trên đã cần môi trường tế bào cung cấp bao nhiêu nhiễm sắc thể?

Biết cứ 1 lần phân bào thì 1 tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • a) gọi x là số lần np của tb A 2x là số lần np của tb B 3x là số lần np của tb x+2x+3x=12 x(x+2x)=2×6 => x=2 -vậy : tb A phân chia 2 lần tb B phân chia 4 lần tb C phân chia 6 lần - số tb được tạo thành: 2²+2⁴+2⁶= 84 tb b) số nst mt tb ccc là: 2n(2²-1)+2n(2⁴-1)+2n(2⁶-1) = 6[(2²+2⁴+2⁶)-3] =486 nst
      bởi Young Soo 31/07/2023
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON