ON
YOMEDIA
VIDEO

ở lúa trồng 2n = 24. Số lượng NST kép trong TB của các TB ứng vào thời điểm tập trung trên mặt phẳng xích đạo ít hơn số lượng NST đơn của các TB đang phân li về hai cuwcduj t=TB lá 1200. Còn tổng số NST có trong 2 nhóm TB đó bằng 2640.

ở lúa trồng 2n = 24. Số lượng NST kép trong TB của các TB ứng vào thời điểm tập trung trên mặt phẳng xích đạo ít hơn số lượng NST đơn của các TB đang phân li về hai cuwcduj t=TB lá 1200. Còn tổng số NST có trong 2 nhóm TB đó bằng 2640. 

1.  Tìm số lượng Tb con của từng nhóm ứng vào các thời điểm nói trên trong nguyên phân ?

2.   Số lượng TB con được tạo ra khi 2 nhóm TB trên kết thúc nguyên phân ? 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (0)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1