YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 139 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 139 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Học thuyết tế bào cho rằng:

A. Tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.

B. Tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.

C. Tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động vật, nấm đều được cấu tạo từ tế bào.

D. Tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến nấm, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Học thuyết tế bào cho rằng: Tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.

⇒ Đáp án A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 139 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON