YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 139 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 139 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Mức độ giống và sai khác nhau trong cấu trúc của ADN và prôtêin giữa các loài được giải thích như thế nào?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Mức độ giống và sai khác nhau trong cấu trúc của ADN và prôtêin giữa các loài được giải thích như sau:

- Các loài có ADN đặc trưng được quy định bởi trình tự sắp xếp và số lượng các loại nuclêôtit.

- ADN (gen) quy định trình tự sắp xếp các axit amin tạo nên các prôtêin.

- Các loài càng gần nhau thì có tỉ lệ nuclêôtit sai khác càng ít (chẳng hạn người với tinh tinh là 2,5%), các lài càng xa nhau thì có tỉ lệ nuclêôtit sai khác càng nhiều (chẳng hạn người với vượn cao là 42%)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 139 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON