YOMEDIA
NONE

Bài tập 30 trang 98 SBT Sinh học 12

Giải bài 30 tr 98 sách BT Sinh lớp 12

Quan niệm về sự chọn lọc theo hướng phân nhánh đã giải thích một cách thành công về

A. sự hình thành các cơ quan tương đồng.

B. sự hình thành các cơ quan tương tự.

C. sự đa dạng của vật nuôi và cây trồng.

D. sự hình thành loài mới trong điều kiện tự nhiên.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

  • Quan niệm về sự chọn lọc theo hướng phân nhánh đã giải thích một cách thành công về sự hình thành các cơ quan tương đồng.
  • Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau nhưng hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác xa nhau.

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 98 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON