YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 92 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 tr 92 sách BT Sinh lớp 12

Ví dụ nào sau đây là các cơ quan tương đồng?

A. Ngà voi và sừng tê giác.                                        

B. Vòi voi và vòi bạch tuộc

C. Cánh dơi và tay người.                                          

D. Đuôi cá mập và đuôi cá voi

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau nhưng hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác xa nhau.

Vậy đáp án đúng là: C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 92 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON