ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 24 Các bằng chứng tiến hóa

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 24 về Các bằng chứng tiến hóa online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự
  • B. Cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có thể thực hiện các chức năng khác nhau
  • C. Cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau
  • D. Có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau
  • A. Cấu tạo trong của các nội quan.
  • B. Các giai đoạn phát triển phôi thai.
  • C. Cấu tạo pôlipeptit hoặc pôlinuclêôtit
  • D. Đặc điểm sinh học và biến cố địa chất
   
   
  • A. Bằng chứng giải phẫu so sánh.            
  • B. Bằng chứng phôi sinh học.
  • C. Bằng chứng địa lí sinh học.     
  • D. Bằng chứng sinh học phân tử.
  • A. Cơ quan thoái hoá
  • B. Sự phát triển phôi giống nhau
  • C. Cơ quan tương đồng 
  • D. Cơ quan tương tự
  • A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các động vật khác
  • B. Lá đậu Hà lan và gai xương rồng
  • C. Tua cuốn của dây bầu và gai xương rồng
  • D. Cánh chim và cánh côn trùng
  • A. Cánh chim và cánh bướm
  • B. Ruột thừa của người và ruột thịt ở động vật
  • C. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người
  • D. Chân trước của mèo và cánh dơi
  • A. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng kiểu cấu tạo
  • B. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng nguồn gốc
  • C. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau 
  • D. Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng
  • A. Có cùng kiểu cấu tạo
  • B. Có cấu trúc bên trong giống nhau
  • C. Có cùng nguồn gốc 
  • D. Có cùng chức năng
  • A. Bằng chứng địa lý sinh học
  • B. Bằng chứng phôi sinh học
  • C. Bằng chứng giải phẫu học so sánh 
  • D. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử
  • A. Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng vì chúng được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm
  • B. Những cơ quan thực hiện các chức năng như nhau nhưng không được bắt nguồn từ một nguồn gốc được gọi là cơ quan tương đồng
  • C. Các loài động vật có xương sống có các đặc điểm ở giai đoạn trưởng thành rất khác nhau thì không thể có các giai đoạn phát triển phôi giống nhau 
  • D. Những cơ quan ở các loài khác nhau được bắt nguồn từ một cơ quan ở loài tổ tiên, mặc dù hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác nhau được gọi là cơ quan tương tự
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)