YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 30 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 30 sách GK Sinh lớp 12

Nêu các dạng đột biến lệch bội ở sinh vật lưỡng bội và hậu quả của từng dạng?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

- Ở sinh vật lưỡng bội thường gặp các dạng như:

thể không nhiễm (2n-2), thể một nhiễm (thể một: 2n-l), thể ba nhiễm (thể ba: 2n+l) và thể bốn nhiễm (thể bốn: 2n+2)...

- Hậu quả:

  • Ở động vật, thể lệch bội ở NST thường sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng:
    • Nếu lệch bội ở NST nhỏ, chứa ít gen thì gây nên các biến dị khác nhau.
    • Nếu là thể lệch bội ở NST lớn chứa nhiều gen thì dẫn đến gây chết.
  • Ở thực vật: Lệch bội thường giảm khả năng sinh sống và sinh sản.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 30 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON