YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 166 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 166 sách GK Sinh lớp 11

Thụ tinh kép là gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Thụ tinh kép là hiện tượng khi ống phấn sinh trưởng xuyên qua vòi nhụy, vào túi phôi và giải phóng 2 nhân (2 giao tử), một nhân hợp nhất với tế bào trứng tạo thành hợp tử (2n), nhân còn lại kết hợp với nhân lưỡng bội (2n) ở trung tâm tạo thành nhân tam bội (3n) phát triển thành nội nhũ để cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển sau này.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 166 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Trịnh Lan Trinh

  A. quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành

  B. quả không hạt đều là quá đơn tính

  C. quả có vai trò bảo vệ hạt

  D. quả có thể là phương tiện phát tán hạt

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoang Vu

  A. thụ phấn của hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài

  B. thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây

  C. thụ phấn của hạt phấn của cây này với cây khác loài

  D. kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân

  B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân

  C. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân

  D. 1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  A. hai bộ NST đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST lưỡng bội

  B. nhân quả 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử

  C. nhân của giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử

  D. của hai tinh tử với trứng trong túi phôi

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  A. có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

  B. ngẫu nhiên hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

  C. có chọn lọc của  giao tử cái và nhiều giao tử được tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

  D. của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cây mới

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON