YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 166 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 166 sách GK Sinh lớp 11

Thụ tinh kép là gì?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Thụ tinh kép là hiện tượng khi ống phấn sinh trưởng xuyên qua vòi nhụy, vào túi phôi và giải phóng 2 nhân (2 giao tử), một nhân hợp nhất với tế bào trứng tạo thành hợp tử (2n), nhân còn lại kết hợp với nhân lưỡng bội (2n) ở trung tâm tạo thành nhân tam bội (3n) phát triển thành nội nhũ để cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển sau này.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 166 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1