ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 92 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 tr 92 sách BT Sinh lớp 11

Thụ tinh là quá trình

A. hình thành giao tử đực và cái.

B. hợp nhất con đực và con cái.

C. hợp nhất giao tử đơn bội đực và cái.

D. hình thành con đực và con cái.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 
  • Thụ tinh là quá trình hợp nhất giao tử đơn bội đực và cái.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 92 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1