YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 91 SBT Sinh học 11

Giải bài 5 tr 91 sách BT Sinh lớp 11

Sơ đồ sau đây mô tả chu kì phát triển ở thực vật có hoa.

a) Hãy điền giai đoạn thích hợp (thụ tinh/thụ phấn) vào vị trí số 1 và số 2

b) Cho các từ: noãn cầu, túi phôi, hạt phấn, hạt phấn nảy mầm, noãn, bao phấn, bầu nhuỵ, ống phấn. Hãy điền từ thích hợp vào các vị trí a, b, c... trên hình.

c) Mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có hoa.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

a) 1. Thụ phấn; 2.Thụ tinh

b) a - hạt phấn; b - hạt phấn nảy mầm; c - bao phấn; d - ống phấn; e - bầu nhụy; f - túi phôi; g - noãn; h - noãn cầu.

c)

 • Qúa trình thụ phấn: Hạt phấn được vận chuyển từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy). Có hai hình thức thụ phấn:tự thụ phấn(xảy ra trong một cây) và thụ phấn chéo (ở hai hoa thuộc 2 cây khác nhau)
 • Quá trình thụ tinh:
  • Ở thực vật có hoa trước khi bước vào quá trình thụ tinh còn có một quá trình chung gian nữa là quá trình hình thành nảy mầm của hạt phấn:
  • Quá trình nảy mần của hạt phấn: hạt phấn sau khi rơi vào đầu nhụy
   • Nhân sinh dưỡng sinh trưởng và phát triển tạo thành ống phấn
   • Nhân sinh sản nguyên phân tạo 2 tinh tử di chuyển vào noãn
  • Quá trình thụ tinh: Tinh tử 1 kết hợp với tế bào nhân cực 2n để tạo thành nội nhũ, tinh tử thứ 2 kết hợp với tế bào trứng tạo thành hợp tử.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 91 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF