YOMEDIA
NONE

Sinh học 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật


Trong bài học này, các em sẽ được tìm hiểu: khái niệm sinh sản hữu tính, các đặc trưng của sinh sản hữu tính, quá trình sinh sản ở thực vật có hoa bao gồm: cấu tạo của hoa, quá trình thụ tinh, hình thành quả và hạt. Giúp các em có cái nhìn khoa học hơn về hiện tượng thụ phấn ở thực vật

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm sinh sản hữu tính

 • Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái thông qua sự thụ tinh tạo nên hợp tử
 • Đặc trưng của sinh sản hữu tính:
  •  Có quá trình hình thành và hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái

  • Có sự trao đổi và tái tổ hợp của 2 bộ gen

  • Luôn gắn liền với quá trình giảm phân tạo giao tử

 • Ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính
  • Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống luôn biến đổi
  • Tạo sự đa dạng di truyền, cung cấp nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa

1.2. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

a. Cấu tạo hoa

Cấu tạo của hoa

b. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi

 • Sự hình thành hạt phấn
  • Tế bào mẹ (2n) trong bao phấn thực hiện giảm phân tạo thành 4 tế bào con (n) (bào tử đực). Các tế bào con tiếp tục thực hiện nguyên phân tạo thành các hạt phấn (thể giao tử đực)
  • Mỗi hạt phấn gồm 2 tế bào:
   • Tế bào bé là tế bào sinh sản
   • Tế bào lớn là tế bào ống phấn
 • Sự hình thành túi phôi
  • Tế bào mẹ (2n) trong bầu nhụy thực hiện giảm phân tạo thành 4 tế bào con (đại bào tử đơn bội), sau đó 3 tế bào tiêu biến chỉ còn lại 1 đại bào tử. Đại bào tử tiếp tục thực hiện nguyên phân hình thành túi phôi hay thể giao tử (gồm 7 tế bào với 8 nhân)

Sự hình thành hạt phấn và túi phôi

c. Quá trình thụ phấn và thụ tinh

 • Thụ phấn 
  •  Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy, sau đó hạt phấn nẩy mầm trên núm nhụy
  • Có 2 hình thức thụ phấn là: tự thụ phấn và giao phấn
  • Thực vật hạt kín thụ phấn nhờ gió, nhờ côn trùng
 • Thụ tinh 
  • Là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để hình thành hợp tử (2n) khởi đầu cho phôi của cá thể mới.
  • Quá trình thụ tinh diễn ra khi ống phấn sinh trưởng xuyên qua vòi nhụy, vào túi phôi và giải phóng 2 nhân (2 giao tử), một nhân hợp nhất với tế bào trứng tạo thành hợp tử (2n), nhân còn lại kết hợp với nhân lưỡng bội (2n) ở trung tâm tạo thành nhân tam bội(3n) phát triển thành nội nhũ để cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển sau này. Do đó quá trình thụ tinh được gọi là thụ tinh kép, thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín
 • Video quá trình thụ phấn và thụ tinh

d. Quá trình hình thành hạt, quả

 • Hình thành hạt
  • Noãn đã thụ tinh (chứa hợp tử và tế bào tam bội) phát tiển thành hạt. Hợp tử phát triển thành phôi. Tế bào tam bội phân chia tạo thành khối đa bào giàu chất dinh dưỡng được gọi là nội nhũ (phôi nhũ)
  • Có 2 loại hạt: hạt có nội nhũ (hạt cây một lá mầm) và hạt không nội nhũ (hạt cây 2 lá mầm)
 • Hình thành quả
  • Quả là do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành. Quả được hình thành không qua thụ tinh noãn gọi là quả đơn tính.
  • Quá trình chín của quả bao gồm những biến đổi về mặt sinh lí, sinh hóa làm cho quả chín có độ mềm, màu sắc, hương vị hấp dẫn thuận lợi cho sự phán tán của hạt.
 • Video quá trình hình thành quả và hạt

2. Luyện tập Bài 42 Sinh học 11

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 42 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A. bao phấn
  • B. Đầu nhuỵ
  • C. Ống phấn
  • D. Túi phôi
  • A. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lân cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.
  • B. Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.
  • C. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực. 
  • D. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.
  • A. Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  • B. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  • C. Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới. 
  • D. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 11 Bài 42 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 166 SGK Sinh học 11

Bài tập 2 trang 166 SGK Sinh học 11

Bài tập 3 trang 166 SGK Sinh học 11

Bài tập 4 trang 166 SGK Sinh học 11

Bài tập 6 trang 92 SBT Sinh học 11

Bài tập 2 trang 95 SBT Sinh học 11

Bài tập 5 trang 166 SGK Sinh học 11

Bài tập 4 trang 88 SBT Sinh học 11

Bài tập 5 trang 88 SBT Sinh học 11

Bài tập 6 trang 89 SBT Sinh học 11

Bài tập 7 trang 89 SBT Sinh học 11

Bài tập 8 trang 90 SBT Sinh học 11

Bài tập 9 trang 90 SBT Sinh học 11

Bài tập 5 trang 91 SBT Sinh học 11

Bài tập 7 trang 92 SBT Sinh học 11

Bài tập 3 trang 92 SBT Sinh học 11

Bài tập 4 trang 92 SBT Sinh học 11

Bài tập 6 trang 93 SBT Sinh học 11

Bài tập 7 trang 93 SBT Sinh học 11

Bài tập 8 trang 93 SBT Sinh học 11

Bài tập 9 trang 94 SBT Sinh học 11

Bài tập 10 trang 94 SBT Sinh học 11

Bài tập 11 trang 94 SBT Sinh học 11

Bài tập 1 trang 163 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 2 trang 163 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 3 trang 163 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 4 trang 163 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 5 trang 163 SGK Sinh học 11 NC

3. Hỏi đáp Bài 42 Sinh học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON