YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 163 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 3 tr 163 sách GK Sinh lớp 11 NC

Nêu những biến đổi chủ yếu khi quả chín? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Những biến đổi chủ yếu khi quả chín:

  • Khi quả hạt kích thước cực đại, những biến đổi sinh hóa diễn ra mạnh mẽ.
  • Có sự biến đổi màu sắc: Diệp lục giảm đi, carôtenôit (gồm carôten và xantôphin) lại được tổng hợp thêm.
  • Mùi vị xuất hiện do các chất thơm có bản chất este, anđêhit, xêtôn. Các chất ancalôit và axit hữu cơ giảm đi, còn fructôzơ, saccarôzơ tăng lên. Êtilen hình thành.
  • Khi quả chín, pectat canxi có ở tế bào quả xanh bị phân hủy, các tế bào rời nhau, xenlulôzơ vách tế bào bị thủy phân, làm tế bào của vỏ và ruột quả mềm ra. 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 163 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON