ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 94 SBT Sinh học 11

Giải bài 9 tr 94 sách BT Sinh lớp 11

Hạt đỗ thuộc loại

A. quả giả.

B. quả đơn tính.

C. hạt có nội nhũ.

D. hạt không nội nhũ.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 
  • Hạt đỗ thuộc loại hạt không nội nhũ.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 94 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1