ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Sinh sản hữu tính ở thực vật - Sinh học 11

Nếu các em còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Sinh sản hữu tính ở thực vật thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về Sinh sản hữu tính ở thực vật cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (124 câu):

 • Lê Bảo An Cách đây 5 tháng

  ⦁ thụ tinh kép là hiện tượng cả hai nhân tham gia thụ tinh, một nhân hợp nhất với trứng, một nhân hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n)

  ⦁ thụ tinh kép chỉ có ở thực vật có hoa

  ⦁ thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín

  ⦁ thụ tinh kép đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đã thụ tinh để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho hậu hế khả năng thích nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống để duy trì nòi giống

  ⦁ tất cả thực vật sinh sản hữu tính đều xảy ra thụ tinh kép

  Phương án trả lời đúng là:

  A. 2       B. 3       C. 4       D. 5

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  het roi Cách đây 5 tháng

  A. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 2n

  B. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 4n

  C. của nhân cực là n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n

  D. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 5 tháng

  A. hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành

  B. hợp tử trong hạt phát triển thành phôi

  C. tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ

  D. mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ

   

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 5 tháng

  A. hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác loài

  B. hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây

  C. hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài

  D. hạt phấn và trứng của cùng hoa

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 5 tháng

  A. nhân 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử

  B. hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ

  C. hai bộ NST  đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST  lưỡng bội

  D. hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 5 tháng

  A. quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành

  B. quả không hạt đều là quá đơn tính

  C. quả có vai trò bảo vệ hạt

  D. quả có thể là phương tiện phát tán hạt

   

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Vu Cách đây 5 tháng

  A. thụ phấn của hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài

  B. thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây

  C. thụ phấn của hạt phấn của cây này với cây khác loài

  D. kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Bảo Khánh Cách đây 5 tháng

  A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân

  B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân

  C. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân

  D. 1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 5 tháng

  A. hai bộ NST đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST lưỡng bội

  B. nhân quả 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử

  C. nhân của giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử

  D. của hai tinh tử với trứng trong túi phôi

   

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Le Cách đây 5 tháng

  A. có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

  B. ngẫu nhiên hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

  C. có chọn lọc của  giao tử cái và nhiều giao tử được tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

  D. của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cây mới

   

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho Cách đây 5 tháng

  A. có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi

  B. tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa

  C. duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền

  D. hình thức sinh sản phổ biến

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 5 tháng

  A. giảm phân cho 4 tiểu bao tử →  1 tiểu bao tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn →  tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực

  B. Nguyên phân 2 lần cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào từ nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực

  C. Giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực

  D. Giảm phân cho 4 tiểu bào tử → mỗi tiểu bảo tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huyền Trang Cách đây 5 tháng
  giải thích nguyên nhân và kết quả của cây trồng thụ phấn chéo

  04/05/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huyền Trang Cách đây 5 tháng
  giải thích nguyên nhân và kết quả của cây trồng thụ phấn chéo

  04/05/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huyền Trang Cách đây 5 tháng
  giải thích nguyên nhân và kết quả của cây trồng thụ phấn chéo

  04/05/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hồ Ái Băng Cách đây 5 tháng
  Ưu và nhược điểm của sịn sản hữu tính

  12/04/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 7 tháng

  A. Tiết kiệm vật liệu di truyền.

  B. Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.

  C. Hình thành nội nhũ chứa các cá thể tam bội.

  D. Hình thành nội nhũ (2n) cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển.

  02/03/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trieu Tien Cách đây 7 tháng

  Phát biểu nào sau đây không đúng về sinh sản hữu tính ở thực vật:

  A. Thực vật có hoa hạt kín có hiện tượng thụ tinh kép

  B. Hạt phấn là giao tử đực và túi phôi là giao tử cái

  C. Sau thụ tinh noãn biến đổi thành hạt, bầu phát triển thành quả

  D. Quá trình thụ phấn của hoa có thể nhờ gió, động vật, con người

  28/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 7 tháng

    (1) Sinh sản vô tính chỉ xảy ra ở thực vật bậc thấp

    (2) Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy của hoa

    (3) Trong thụ tinh kép ở thực vật có hoa cả hai giao tử đực đều kết hợp với noãn cầu để tạo thành hợp tử

    (4) Sinh sản vô tính gồm các hình thức: sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bào tử

  A. 4

  B. 2

  C. 1

  D. 3

  28/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Thanh Cách đây 7 tháng

  A. Tạo ra các cá thể giống nhau và giống cá thể mẹ nên thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động nhờ vậy quần thể phát triển nhanh

  B. Tạo ra các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền nên sinh vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống thay đổi

  C. Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn giúp gia tăng số lượng cá thể sống sót trong điều kiện môi trường thay đổi

  D. Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu nên có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

  28/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala Cách đây 7 tháng

  a. 2 lần.

  b. 1 lần.

  c. 3 lần.

  d. Không nguyên phân.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Hanh Cách đây 7 tháng

  a. Giao tử đực

  b. Hạt phấn.

  c. Tinh tử.

  d.Bào tử đơn bội.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Nhan Cách đây 7 tháng

  a.hai tế bào con (n)

  b. ba tế bào con (n)

  c. bốn tế bào con (n) xếp chồng lên nhau

  d. năm tế bào con (n)

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Ngọc Cách đây 7 tháng

  a. sinh sản hữu tính.  

  b. sinh sản vô tính.

  c. sinh sản bằng bào tử.

  d. sinh sản bằng nuôi cấy mô tế bào.

   

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang Cách đây 7 tháng

  a. tạo ra số lượng lớn cá thể trong một thế hệ.

  b. tạo ra đời con đa dạng và có sức sống cao.

  c. phôi được bảo vệ trong hạt và quả.

  d. phôi được nuôi dưỡng bởi nội nhũ.

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)