YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 166 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 166 sách GK Sinh lớp 11

Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

 • Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy, sau đó hạt phấn nẩy mầm trên núm nhụy.
 • Có hai loại thụ phấn:
  • Tự thụ phấn: là hiện tượng hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ chính là hạt phấn của hoa đó. Tự thụ phấn thường là hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị và nhuỵ cùng lúc. Trong sự tự thụ phấn có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể có cùng nguồn gốc.
  • Thụ phấn chéo: là hiện tượng hạt phấn của hoa nay được chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác. Hoa giao phấn là hoa đơn tính. Trong thụ phấn chéo có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể từ hai nguồn gốc khác nhau.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 166 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Bảo An

  ⦁ thụ tinh kép là hiện tượng cả hai nhân tham gia thụ tinh, một nhân hợp nhất với trứng, một nhân hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n)

  ⦁ thụ tinh kép chỉ có ở thực vật có hoa

  ⦁ thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín

  ⦁ thụ tinh kép đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đã thụ tinh để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho hậu hế khả năng thích nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống để duy trì nòi giống

  ⦁ tất cả thực vật sinh sản hữu tính đều xảy ra thụ tinh kép

  Phương án trả lời đúng là:

  A. 2       B. 3       C. 4       D. 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  A. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 2n

  B. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 4n

  C. của nhân cực là n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n

  D. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  A. hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành

  B. hợp tử trong hạt phát triển thành phôi

  C. tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ

  D. mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  A. hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác loài

  B. hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây

  C. hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài

  D. hạt phấn và trứng của cùng hoa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  A. nhân 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử

  B. hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ

  C. hai bộ NST  đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST  lưỡng bội

  D. hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON