YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 166 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 166 sách GK Sinh lớp 11

Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy, sau đó hạt phấn nẩy mầm trên núm nhụy.
  • Có hai loại thụ phấn:
    • Tự thụ phấn: là hiện tượng hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ chính là hạt phấn của hoa đó. Tự thụ phấn thường là hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị và nhuỵ cùng lúc. Trong sự tự thụ phấn có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể có cùng nguồn gốc.
    • Thụ phấn chéo: là hiện tượng hạt phấn của hoa nay được chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác. Hoa giao phấn là hoa đơn tính. Trong thụ phấn chéo có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể từ hai nguồn gốc khác nhau.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 166 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF