YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 166 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 166 sách GK Sinh lớp 11

Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:

a) Tiết kiệm vậi liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử)

b) Hình thành nội nhũ cung cấp cho phôi phát triển.

c) Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là hình thành nội nhũ cung cấp cho phôi phát triển.

⇒ Đáp án b

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 166 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON