ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 94 SBT Sinh học 11

Giải bài 11 tr 94 sách BT Sinh lớp 11

Đặc trưng không thuộc sinh sản hữu tính là

A. tạo ra thế hệ sau luôn thích nshi với môi trường sống ổn định.

B. luôn có quá trình hình thành và hợp nhất của các tế bào sinh dục (các giao tử).

C. luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen.

D. sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

 
 
 • Đặc trưng không thuộc sinh sản hữu tính là tạo ra thế hệ sau luôn thích nshi với môi trường sống ổn định.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 94 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lan Anh

  trả lời câu hỏi này giúp mình với ạ

  Vì sao ở động vật bậc cao thường gặp sinh sản hữu tính nhiều hơn vô tính ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  het roi

  Giair thích các hình thức sinh sản hữu tính ? Cho ví dụ.gianroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1