ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 95 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 tr 95 sách BT Sinh lớp 11

Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm những giai đoạn nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 
 • Sinh sản hữu tính ở hầu hết các loài động vật là một quá trình bao gồm 3 giai đoạn nối tiếp nhau, đó là:
  • Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng.
  • Giai đoạn thụ tinh (giao tử đực và cái kết hợp với nhau tạo thành hợp tử).
  • Giai đoạn phát triển phôi thai (hợp tử phằt triển thành cơ thể mới).

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 95 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hoàng giang

  A. tạo ra thế hệ sau luôn thích nshi với môi trường sống ổn định.

  B. luôn có quá trình hình thành và hợp nhất của các tế bào sinh dục (các giao tử).

  C. luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen.

  D. sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hy Vũ

  A. bầu nhuỵ.

  B. noãn đã được thụ tinh.

  C. bầu nhị.

  D. noãn không được thụ tinh.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1