YOMEDIA
UREKA

Bài tập 7 trang 89 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 tr 89 sách BT Sinh lớp 11

Trình bày quá trình hình thành quả và hạt?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 • Hình thành hạt:
  • Noãn đã thụ tinh (chứa hợp tử và tế bào tam bội) phát triển thành hạt. Hợp tử phát triển thành phôi. Tế bào tam bội phân chia tạo thành một khối đa bào giàu chất dinh dưỡng được gọi là nội nhũ. Nội nhũ (phôi nhũ) là mô nuôi dưỡng phôi phát triển.
  • Có hai loại hạt: hạt có nội nhũ (hạt cây Một lá mầm) và hạt không nội nhũ (hạt cây Hai lá mầm)
 • Hình thành quả:
  • Quả là do bầu nhuỵ phát triển thành. Bầu nhuỵ dày lên, chuyên hoá như một túi chứa hạt, bảo vệ hạt và giúp phát tán hạt.
  • Quả không có thụ tinh noãn (quả giả) gọi là quả đơn tính. Quả không có hạt chưa hẳn là quả đơn tính vì hạt có thể bị thoái hoá.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 89 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  A. hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác loài

  B. hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây

  C. hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài

  D. hạt phấn và trứng của cùng hoa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  A. nhân 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử

  B. hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ

  C. hai bộ NST  đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST  lưỡng bội

  D. hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  A. quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành

  B. quả không hạt đều là quá đơn tính

  C. quả có vai trò bảo vệ hạt

  D. quả có thể là phương tiện phát tán hạt

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoang Vu

  A. thụ phấn của hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài

  B. thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây

  C. thụ phấn của hạt phấn của cây này với cây khác loài

  D. kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân

  B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân

  C. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân

  D. 1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  A. hai bộ NST đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST lưỡng bội

  B. nhân quả 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử

  C. nhân của giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử

  D. của hai tinh tử với trứng trong túi phôi

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  A. có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

  B. ngẫu nhiên hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

  C. có chọn lọc của  giao tử cái và nhiều giao tử được tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

  D. của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cây mới

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  A. có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi

  B. tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa

  C. duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền

  D. hình thức sinh sản phổ biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF